Antet GPN 2023

Arhivă articole : Jury

Archive : 2017 | 2015 |

MIHAI LUNGEANU

MIHAI LUNGEANU (29 .01.1953) - Regizor de teatru, scenograf, scenarist, publicist, profesor universitar, critic de teatru, realizator de emisiuni radiofonice, formator, inițiator de proiecte și programe culturale și artistice, naționale și internaționale. A montat spectacole de muzică și poezie, spectacole de teatru-lectură, realizează emisiunea radiofonică Thaliafest, dedicată spectacolelor lectură din cadrul festivalurilor de teatru de la Sibiu, Timișoara, Buzău, Teatrul de comedie,Teatrul Nottara, Clubul Dramaturgilor București. Numeroase participări în jurii naționale și internaționale, participări la Festivalurile de teatru radiofonic de la Bled (Slovenia), Anvers (Belgia), Hvar (Croația), Prix Europa (Berlin) și Prix Italia (Veneția), interviuri radio și TV, colocvii, autor articole de specialitate, prefețe și postfețe. 4 premii UNITER acordate pentru cel mai bun spectacol radiofonic (1994, 1999, 2002, 2009).

A obținut titlul de Doctor în arte (magna cum laude) cu lucrarea Personajul virtual…, publicată în două ediții. A fost director de teatre (Brăila, Slatina) a înființat compania privată Teatrul Portabil, a inițiat și susținut proiecte dedicate copiilor (Lecția micului meloman, la Radio România Cultural, Jocuri și jucării muzicale, la Radio Reșița, audiții radiofonice săptămânale la librăria Semn de carte din Reșița, la școli și grădinițe din Blaj și din Suceava, susține Ora de educație teatrală la Radio România Cultural), are activitate pedagogică (Universitatea de Artă Teatrală Tg. Mureș), este îndrumător în spectacole teatrale independente. A condus trupe de artiști amatori (Slatina - 30 ani, Focșani -12 ani, Pitești - 9 ani), a organizat festivaluri teatrale la Slatina, Vatra Dornei, Focșani, Pitești, Buzău, a susținut colocvii, workshop-uri, a organizat evenimente stradale la Slatina, Focșani, ArCub, Teatrul Nottara. Experiență profesională în dramaturgie (scenarii, adaptări, dramatizări) în scenografie (concepție și construcție decoruri, concepție și realizare costume), ilustrații muzicale, light-design și sonorizare.


MIHAI LUNGEANU (29 .01.1953) – Theater director, scenographer, screenwriter, publicist, university professor, drama critic, radio program producer, trainer, initiator of art and cultural projects and programs. He staged music and poetry performances, reading-performances. Produces Thaliafest – a radio program dedicated to reading-performances from the drama festivals of Sibiu, Timișoara, Buzău, The Comedy Theatre, Nottara Theater, The Bucharest Playwrights' Club. He was a member of multiple national and international juries, taking part to Radio Drama Festivals from Bled(Slovenia), Anvers (Belgium), Hvar (Croatia), Prix Europa (Berlin) and Prix Italy (Venice). He did radio and TV interviews, colloquies, he is an author of articles, introductions and afterwords.

Received 4 Award Winning UNITER prizes for The Best Radio Drama (1994, 1999, 2002, 2009). Received the title of Doctor of Fine Arts (magna cum laude) for the paper Personajul virtual…(The Virtual Character),published in two editions. He was theatre manager (Brăila, Slatina), he founded the private theatre company Teatrul Portabil (The Portable Theatre). He created and supported projects dedicated to children (Lecția micului meloman – The Little Music Lover' Lesson - at Radio Romania Culture, Jocuri și jucării muzicale – Games and musical toys - at Radio Reșița, weekly radio auditions at Semn de carte Bookstore from Reșița, at schools and kindergartens in Blaj and Suceava. He supports the program Ora de educație teatrală – The Drama Lesson – at Radio Romania Culture), he has a pedagogical activity (University of Arts Targu Mureș), he is a mentor in independent drama representations.

He was the lider of companies of amator artists (Slatina - 30 years, Focșani -12 years, Pitești - 9 years), he conducted theater festivals in Slatina, Vatra Dornei, Focșani, Pitești, Buzău, he lead colloquies, workshops, he organised street events at Slatina, Focșani, ArCub, Nottara Theater. Work experience in theater (screenplays, adaptations, dramatization), in screenwriting (conception and creation of decors, conception and creation of costumes ), music ilustrations, light-design and sound.